Media

Semua Media
2015

2015

RM20 Million by TERAJU to Boost Bumiputera SMEs Export Capabilities

2015

TERAJU Peruntuk RM120 Juta untuk Program Melonjak Usahawan Bumiputera ke Peringkat Seterusnya..

2015

Kenyataan Media YAB Dato’ Sri Najib Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia

2015

Kenyataan Media YAB Dato’ Sri Najib Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia

2015

Kenyataan Media YAB Dato’ Sri Najib Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia

2015

YAB PM UMUM INISIATIF YAYASAN PENERAJU UNTUK BANGUNKAN 3,500 AKAUNTAN BUMIPUTERA MENJELANG 2020

2015

Kenyataan Media YAB Dato’ Sri Najib Tun Abdul Razak Perdana Menteri Malaysia di mesyuarat Majlis Ekonomi Bumiputera (MEB)

2015

PERUTUSAN KHAS PERDANA MENTERI TENTANG PERKEMBANGAN EKONOMI SEMASA DAN KEDUDUKAN KEWANGAN NEGARA