TERAJU Peruntuk RM120 Juta untuk Program Melonjak Usahawan Bumiputera ke Peringkat Seterusnya..

Ringkasan:

Kerjasama TERAJU bernilai RM 120 juta yang melibatkan Pusat Pembangunan Reka Bentuk Malaysia (DDEC), SME Bank dan SME Corporation Malaysia (SME Corp)ini mensasarkan syarikat yang sedia mengeksport, usahawan dan golongan belia serta menawarkan sokongan dalam pembiayaan dan pembangunan kapasiti. Usahasama ini membolehkan usahawan Bumiputera menjadi lebih berdaya saing di pasaran domestik serta global.