Laporan Penyelidikan, Analitik Dan Teknologi Maklumat (RAIT)

KAJIAN PRESTASI RANTAIAN DAN NILAI BUMIPUTERA DALAM SEKTOR LOGISTIK

R1 - ADAKAH TERAJU MASIH BERADA DI LANDASAN YANG BETUL DAN MEMBERI IMPAK DALAM MEMBANTU MENINGKATKAN SOSIOEKONOMI BUMIPUTERA DI MALAYSIA?

R2 - KESAN PANDEMIK TERHADAP PELUANG PEKERJAAN DIKALANGAN GRADUAN BUMIPUTRA

R3 - PEMILIKAN RUMAH MAMPU MILIK DI KALANGAN BUMIPUTERA

R4 - KAJIAN PELUANG PEKERJAAN DALAM PERKHIDMATAN P-HAILING (PENGHANTAR MAKANAN) DI KALANGAN BUMIPUTERA SEMASA PANDEMIK COVID-19

R5 - TABUNG SIMPANAN PERSARAAN BAGI GOLONGAN BUMIPUTERA: ADAKAH MENCUKUPI?