TERAJU

Mengenai TERAJU

Unit Peneraju Agenda Bumiputera (TERAJU) adalah sebuah agensi di bawah Kementerian Ekonomi yang berperanan untuk memperkasa agenda ekonomi dan sosioekonomi Bumiputera di dalam pembangunan negara.

TERAJU pada asalnya telah ditubuhkan pada tahun 2011 di bawah Jabatan Perdana Menteri untuk memperkasa agenda ekonomi Bumiputera bertrajektori tinggi, melalui intervensi strategik, inisiatif dan program berdasarkan bidang keutamaan dalam ekonomi. Peranan TERAJU adalah untuk menggalakkan dan meningkatkan penyertaan Bumiputera dalam industri strategik ke arah melahirkan ekosistem pembangunan Bumiputera yang mampan, dengan pengagihan ekonomi yang adil, saksama dan inklusif.

TERAJU turut dipertanggungjawabkan memacu aspek kesejahteraan dan kelestarian hidup bagi menghasilkan persekitaran yang selesa dan dinamik, serta mengangkat martabat Bumiputera ke tahap yang lebih tinggi.

Garis Masa Agenda Bumiputera

1. KONGRES EKONOMI BUMIPUTERA 1 (1965

Hasil kongres ini, terbentuklah Majlis Amanah Rakyat (MARA). Mara diberikan kepercayaan untuk memajukan taraf hidup masyarakat Bumiputera terutama dalam sektor perdagangan dan perindustrian

2. DASAR EKONOMI BARU (1971-1990)

Mencapai perpaduan, keharmonian dan integriti nasional melalui penyusunan semula sosio-ekonomi (masyarakat) dan meminimumkan tahap kemiskinan di negara ini (pembasmian kemiskinan)

3. DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL (1991-2001)

Mencapai pertumbuhan ekonomi, sambil memastikan bahawa keuntungan yang diperoleh menjangkau semua lapisan masyarakat

4. WAWASAN 2020 (1991-2020)

Negara perindustrian yang mandiri menjelang tahun 2020, merangkumi semua aspek kehidupan, dari kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial, kelas dunia pendidikan, kestabilan politik, dan juga keseimbangan psikologi.

5. DASAR WAWASAN NEGARA (2001-2010)

Menggabungkan teras kritikal dasar pembangunan yang lepas, iaitu Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Nasional dengan objektif utama mencapai perpaduan nasional. Pembasmian kemiskinan tanpa mengira kaum, penyusunan semula masyarakat dan pembangunan yang seimbang masih menjadi strategi utama

6. DASAR TRANSFORMASI NASIONAL (2011-2020)

Mengubah ekonomi Malaysia menjadi ekonomi berpendapatan tinggi dan pertumbuhan, kelestarian dan keterangkuman yang berkualiti

7. BUMIPUTERA ECONOMIC TRANSFORMATION ROADMAP 1.0 (2011-2016)

Untuk memperhebatkan penciptaan kekayaan Bumiputera seiring dengan transformasi Malaysia menjadi negara berpendapatan tinggi menjelang 2020

8. BUMIPUTERA ECONOMIC TRANSFORMATION ROADMAP 2.0

Mewakili agenda pemerkasaan Bumiputera yang inklusif dan holistik yang tidak terhad kepada satu bidang tertentu, seperti pemerkasaan ekonomi, sebaliknya, ia mengambil kira semua aspek kesejahteraan Bumiputera seperti pendidikan, kesihatan serta sosial dan budaya

9. WAWASAN KEMAKMURAN BERSAMA (2021-2030)

Komitmen untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang mencapai pertumbuhan yang mampan bersama dengan pengagihan yang adil dan saksama, di antara kumpulan pendapatan, etnik, wilayah dan rantaian bekalan

Memperkasakan Perusahaan Bumiputera untuk Kejayaan Global

Melaksanakan strategi pembiayaan dan pelaburan untuk meningkatkan ketangkasan, daya saing, dan kesediaan global dalam pasaran permulaan dan pertengahan.

Peningkatan

Meningkatkan keupayaan ekonomi syarikat Bumiputera dan memupuk ketangkasan dan daya saing dalam pasaran global.

Pengukuhan

Memperkukuh daya saing syarikat Bumiputera dengan memberi sokongan melalui fasilitasi.

Penskalaan

Menambah baik syarikat Bumiputera dalam sektor-sektor yang dikenal pasti.


Pengurusan Kanan

Junady Nawawi

Ketua Pegawai Eksekutif

Norfaazah Basir

Pengarah Kanan Khidmat Korporat

Mohd Najib bin Jaafar

Pengarah Kanan, Penyampaian Strategik