Inisiatif TERAJU

Meneraju

Bumiputera akan diberi lonjakan berganda menerusi pembentukan budaya keusahawanan di pelbagai peringkat untuk menjadikan Bumiputera sebagai bangsa usahawan. Budaya keusahawanan ini akan terus dipupuk secara bersepadu melalui peranan pelbagai agensi.

Makluman: Program SUPERB telah dihentikan buat sementara waktu bagi tujuan penambahbaikan struktur program

Skim Usahawan Permulaan Bumiputera (SUPERB) merupakan platform yang terbaik bagi usahawan yang memerlukan lonjakan untuk (start-up) Bumiputera menbentangkan idea perniagaan yang berpotensi untuk dimajukan di pasaran tempatan dan antarabangsa. Skim Usahawan Permulaan Bumiputera (SUPERB) merupakan platform yang terbaik bagi usahawan yang memerlukan lonjakan untuk (start-up) Bumiputera menbentangkan idea perniagaan yang berpotensi untuk dimajukan di pasaran tempatan dan antarabangsa.

SUPERB memberi peluang kepada usahawan permulaan Bumiputera yang berumur 21 sehingga 40 tahun dan berdaya saing, kreatif serta inovatif untuk membawa produk dan perkhidmatan yang dihasilkan ke peringkat yang lebih tinggi.

SUPERB memberi peluang kepada usahawan permulaan Bumiputera yang berumur 21 sehingga 40 tahun dan berdaya saing, kreatif serta inovatif untuk membawa produk dan perkhidmatan yang dihasilkan ke peringkat yang lebih tinggi.

Tema Projek SUPERB 2020

Ekonomi Digital

Revolusi Perindustrian 4.0

Perusahaan Sosial/Ekonomi Perkongsian

Kreatif/Seni/Kesihatan/Fesyen

Inovasi Makanan

Perniagaan Agro/Agri

Fakta Ringkas

*Pencapaian sehingga Disember 2020

Makluman: Program Dana Kemakmuran Bumiputera DKB kini dalam proses penelitian dan penambahbaikan struktur program sebagai salah satu usaha kami meningkatkan penyampaian perkhidmatan agensi Kerajaan. Oleh yang demikian, sebarang proses dan urusan berkaitan DKB dihentikan sementara waktu sehingga diberitahu kelak.

Dana Kemakmuran Bumiputera (“DKB”) diwujudkan sebagai “tipping point” kepada inisiatif pelaburan baharu sektor swasta. Pemberian geran sehingga 10% daripada keseluruhan kos projek kepada yang layak bagi komponen infrastruktur, mesin dan kelengkapan peralatan secara pembayaran balik (“reimbursement basis”).

Sektor keutamaan di bawah Program DKB ini adalah melibatkan (1) Pembuatan; (2) Ekonomi Digital; (3) Tanah Rizab Melayu/Tanah Wakaf/Tanah Adat (Sabah & Sarawak); (4)Perkhidmatan Kejuruteraan; (5)Pertanian & Industri Bio dan sektor – sektor lain yang terpilih.

Sektor-sektor Keutamaan

Dana Pembangunan Usahawan Bumiputera (DPUB)

Dana Pembangunan Usahawan Bumiputera (DPUB) 2020 merupakan usaha Kerajaan Malaysia yang dimandatkan kepada TERAJU yang juga merupakan sebahagian dari Rancangan Malaysia Ke-Sebelas (RMK11).

Objektif utama DPUB adalah untuk meningkatkan taraf hidup komuniti Bumiputera khususnya yang bertaraf B40 yang tinggal di luar bandar (economic inclusivity) selaras dengan agenda Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 (WKB 2030).

Fokus DPUB
  1. Meningkatkan pendapatan dan kuasa membeli golongan miskin dan berpendapatan rendah

  2. Meningkatkan ekonomi luar bandar

  3. Meningkatkan produktiviti

  4. Mencipta peluang pekerjaan

  5. Meningkatkan potensi perniagaan

  6. Menggalakkan keusahawanan

Fakta Ringkas

Inisiatif-inisiatif keusahawanan yang sudah selesai di bawah seliaan TERAJU.

Contoh Inisiatif :

TERAS, Dana Mudahcara, Carve-out & Compete, Skim Jejak Jaya Bumiputera