Media

Semua Media
2013

2013

Perhimpunan Pergerakan Wanita Putera dan Puteri UMNO 2013

2013

Teks ucapan penuh Perdana Menteri, YAB Dato’ Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak bagi “Pembentangan Bajet 2014” di Dewan Rakyat

2013

Teks Ucapan YAB Perdana Menteri – Sidang Kemuncak dan Dialog Ekonomi

2013

Teks Ucapan Penuh YAB Perdana Menteri Pembentangan Laporan GTP-ETP 2012

2013

TEKS UCAPAN YAB. DATO’ SERI MOHD NAJIB TUN ABDUL RAZAK PERDANA MENTERI MALAYSIA SEMPENA SIDANG KEMUNCAK DAN DIALOG EKONOMI

2013

TEKS UCAPAN YAB. DATO’ SERI MOHD NAJIB TUN ABDUL RAZAK PERDANA MENTERI MALAYSIA SEMPENA ‘THE NATIONAL ECONOMIC SUMMIT’

2013

Teks Ucapan Penuh YB Tan Sri Nor Mohamed Yakcop Perhimpunan Usahawan Bumiputera