Kenyataan Media YAB Dato’ Sri Najib Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia

Kenyataan Media YAB Dato’ Sri Najib Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia di Mesyuarat Majlis Ekonomi Bumiputera (MEB), 11 Ogos 2015.