PERUTUSAN KHAS PERDANA MENTERI TENTANG PERKEMBANGAN EKONOMI SEMASA DAN KEDUDUKAN KEWANGAN NEGARA