Kerajaan Beri Sebidang Tanah Sebagai Tapak Bina Bangunan DCCI