Kenyataan Media Sesi Libat Urus Dengan Pihak Berkepentingan – Negeri Kelantan