Agenda bumiputera diiktiraf di persada dunia

Ringkasan:

YAB Dato’ Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia berkata bahawa penerimaan dan pengiktirafan terhadap Dasar Bumiputera oleh anggota-anggota Perkongsian Trans-Pasifik (TPP) sebagai sebahagian daripada terma- terma TPP di peringkat global adalah hasil dari kesungguhan dan ketegasan kerajaan dalam proses perundingan tersebut.