USAHA TERAJU DALAM MEMPERKASAKAN EKONOMI BUMIPUTERA DI PANTAI TIMUR SEMENANJUNG