Wawasan Kemakmuran Bersama 2030

Definisi

Iltizam menjadikan Malaysia sebuah negara terus membangun secara mampan seiring dengan pengagihan ekonomi yang adil, saksama & inklusif pada semua peringkat kumpulan pendapatan, etnik, wilayah & rantaian bekalan

Matlamat

Menyediakan taraf hidup yang wajar pada semua rakyat pada 2030

Objektif Kemakmuran Bersama

1. Menstruktur Ekonomi

Pembangunan Untuk Semua

Menstruktur semula ekonomi yang lebih progresif berpaksikan ilmu & bernilai tinggi dengan penyertaan masyarakat yang menyeluruh di semua peringkat.

2. Menangani Ketidaksamaaan

Menangani Jurang Kekayaan & Pendapatan

Menangani jurang ekonomi antara kumpulan pendapatan, etnik, pembangunan wilayah & rantaian bekalan untuk membela & meningkatkan keupayaan semua rakyat supaya tiada yang ketinggalan.

3. Membina Negara

Negara Bersatu, Makmur & Bermaruah

Menjadikan Malaysia sebuah negara yang bersatu, makmur dan bermaruah seterusnya muncul sebagai paksi ekonomi Asia.

7 Teras

Aktiviti pertumbuhan ekonomi utama
Ekosistem perniagaan & industri
Pasaran buruh & pampasan pekerja
Modal insan
Kesejahteraan sosial
Keterangkuman wilayah
Modal sosial