AKAN DATANG

Pelancaran

tindakan

Pembangunan

Bumiputera

2030

6 Disember 2021

Sertai kami dalam pameran Tindakan Pembangunan Bumiputera 2030 (TPB2030) yang bakal diadakan pada 6hb Disember 2021 di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Pelbagai program dan acara menarik disediakan! Klik di pautan berikut untuk maklumat lanjut:

https://tpb2030.com/

Memacu Agenda Utama
Kerajaan 10 Tahun Akan Datang


Tindakan Pembangunan Bumiputera 2030 (TPB2030)

TERAJU telah menyediakan halatuju “Tindakan Pembangunan Bumiputera 2030” (TPB2030), berdasarkan prinsip kesaksamaan peluang (equitability of opportunities) dan kesaksamaan keberhasilan (equitability of outcomes) yang juga berlandaskan intipati dari Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 (WKB2030), untuk merapatkan jurang ekonomi Bumiputera berbanding kumpulan etnik yang lain.

7 Aktiviti Pertumbuhan Ekonomi Utama (KEGA)

Pertanian Dan Komoditi

Ekonomi Digital

Hab Halal Dan Makanan

Kewangan Islam

Logistik

Pembuatan

Pelancongan

3 Bidang Transformasi Ekonomi Bumiputera (BETA)

Pertahanan & Keselamatan

Pembinaan Moden: IBS

Aeroangkasa

7 Bidang Keutamaan (PA)

Mempercepat Pembangunan Sosioekonomi Bumiputera

Menambah Baik Tadbir Urus dan Memperkukuh Penyampaian Perkhidmatan

Memperkukuh Pendidikan dan Memperkasa Modal Insan

Meningkatkan Daya Tahan dan Kemampanan Perniagaan Bumiputera

Meningkatkan Penciptaan Kekayaan Bumiputera

Memanfaatkan Sepenuhnya Tanah Rizab Melayu dan Instrumen Wakaf

Memastikan Pemilikan Ekuiti Korporat yang Mampan

6 Sasaran Menjelang Tahun 2030

Sumbangan Lebihan Kendalian Kasar (GOS) perusahaan Bumiputera sebanyak: RM438 bilion

Nisbah penengah gaji upah: RM5,169.12

Nisbah penengah pendapatan isi rumah: RM18,402.68

Nisbah kadar pulangan aset kewangan per kapita: RM4,495.65

Bumiputera dalam pekerjaan mahir: 3,248,920

Pemilikan kediaman Bumiputera: 4,758,469

Sasaran-sasaran ini akan dicapai oleh projek-projek dan inisiatif-inisiatif melalui kolaborasi strategik antara Kerajaan dan pihak swasta yang berkebolehan, melalui pembiayaan dana awam dan swasta.