Program Syarikat Bumiputera Berprestasi Tinggi (TeraS)

Home > Program Syarikat Bumiputera Berprestasi Tinggi (TeraS)

Program Syarikat Bumiputera Berprestasi Tinggi (TeraS) telah dilancarkan pada 20 Julai 2011. Objektif TeraS adalah untuk mengenal pasti syarikat Bumiputera yang berpotensi tinggi dan membantu syarikat ini mencapai peningkatan perniagaan dengan menyediakan peluang perniagaan berasaskan merit. Di bawah program ini, 1,100 syarikat Bumiputera akan dibantu untuk mengembangkan perniagaan di peringkat serantau. Sesetengah syarikat yang besar dalam TeraS akan memainkan peranan sebagai syarikat induk dalam menyokong pertumbuhan perniagaan syarikat TeraS yang lain.

Program ini menyasarkan syarikat Bumiputera berpotensi tinggi untuk berkembang maju dalam jangka masa lima hingga sepuluh tahun akan datang. Matlamatnya adalah supaya syarikat ini bukan hanya berkembang melangkaui pasaran tempatan tetapi juga ke peringkat pasaran global. Matlamat keseluruhannya, adalah untuk membolehkan syarikat TeraS memberi sumbangan ketara kepada KDNK menjelang tahun 2020.

Lihat Maklumat Dana TeraSBorang PertanyaanSenarai Syarikat TeraS
1090
buah syarikat telah menyertai program Teras *
RM 2.63 bil
Dana Teras disediakan untuk syarikat-syarikat Teras

* Pencapaian sehingga Ogos 2019

2016 Hakcipta Terpelihara. Unit Peneraju Agenda Bumiputera.

Nama Penuh

Alamat Emel

Tajuk

Pilih Program (jika ada)

Telefon

Mesej

Bantuan / Help

Pilih Bahasa / Select Language

Malaysia  United-kingdom-flag

 

Tukar warna teks

 

 

Untuk membesarkan tulisan tekan butang:

Untuk mengecilkan tulisan tekan butang

Untuk mencetak laman web, tekan butang

*