Piagam Lembaga Pengarah

Home > Piagam Lembaga Pengarah

Piagam Lembaga Pengarah ini tertakluk kepada peruntukan di bawah Akta Syarikat 2016 (“Akta Syarikat”),
Tataurusan Pertubuhan/Perlembagaan Syarikat TERAJU Bumiputera Corporation,
Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia 2017 (“MCCG”) dan mana-mana undang-undang dan peraturan yang berkaitan dan yang telah ditetapkan.

2016 Hakcipta Terpelihara. Unit Peneraju Agenda Bumiputera.

Nama Penuh

Alamat Emel

Tajuk

Pilih Program (jika ada)

Telefon

Mesej

Bantuan / Help

Pilih Bahasa / Select Language

Malaysia  United-kingdom-flag

 

Tukar warna teks

 

 

Untuk membesarkan tulisan tekan butang:

Untuk mengecilkan tulisan tekan butang

Untuk mencetak laman web, tekan butang

*