Fungsi & Peranan

Unit Peneraju Agenda Bumiputera (TERAJU),  Jabatan Perdana Menteri ditubuhkan untuk menerajui, menyelaras dan memacu Agenda Bumiputera bertujuan meningkatkan penguasaan Bumiputera dalam ekonomi negara.

  • Menerajui Agenda Bumiputera seperti yang digariskan dalam “Hala Tuju Transformasi Ekonomi Bumiputera” selaras dengan Pelan Transformasi Negara lainnya, termasuklah Program Transformasi Ekonomi (ETP), Program Transformasi Kerajaan (GTP) dan Strategic Reform Initiatives (SRI) merentasi kementerian dan sektor.
  •  Memacu perlaksanaan Agenda Bumiputera melalui penerokaan inisiatif-inisiatif baru dan memperkenalkan pembaharuan kepada instrumen sedia ada.
  • Menyelaras perlaksanaan inisiatif-inisiatif pembangunan ekonomi Bumiputera melalui kerjasama strategik dengan agensi-agensi kerajaan, sektor swasta dan pertubuhan bukan kerajaan (NGO).

Kesemua fungsi ini direalisasi melalui pelbagai inisiatif di bawah empat bahagian iaitu Bahagian Keusahawanan, Bahagian Pembiayaan, Bahagian Kajian Polisi & Institusi, dan Bahagian Pengurusan Stakeholder.

Selaras dengan peranannya untuk meningkatkan partisipasi Bumiputera dalam ekonomi, TERAJU juga mengenalpasti, membangun dan menjadi pemudah cara untuk perlaksanaan inisiatif-inisiatif di bawah NKEA.

 

Hubungi Kami

Unit Peneraju Agenda Bumiputera.
Jabatan Perdana Menteri
Aras 5, Menara Surian
No. 1, Jalan PJU 7/3
Mutiara Damansara, 47810,
Selangor Darul Ehsan

T +603 7839 8000 F +603 7839 8100
E info@teraju.gov.my

Pautan