Dana Mudahcara

Home > INISIATIF > Dana Mudahcara > Dana Mudahcara

Dana Mudahcara (Facilitation Fund) diwujudkan sebagai tipping point kepada inisiatif pelaburan swasta. Geran sehingga lima belas peratus (15%) daripada keseluruhan kos projek yang layak bagi komponen infrastruktur, mesin dan kelengkapan bertindak sebagai pemangkin untuk pelaburan syarikat Bumiputera terutamanya yang melibatkan lima (5) sektor keutamaan iaitu (i) pembinaan & pembangunan hartanah; (ii) pelancongan; (iii) pengilangan; (iv) pertanian; dan (v) komunikasi, kreativiti, kandungan (content) dan infrastruktur.

Kos minima projek yang layak dipertimbangkan untuk mendapatkan dana ini ialah sekurang-kurangnya RM500,000 bagi pembelian mesin dan kelengkapan, manakala RM2,500,000 bagi pembangunan infrastruktur.

Had bantuan dana yang boleh diberikan ialah terhad kepada 3 kali kelulusan atau RM30 juta. Dana ini diwujudkan hasil kolaborasi dengan Unit Kerjasama Awam Swasta (UKAS), Jabatan Perdana Menteri. Permohonan Dana Mudahcara ini boleh dikemukakan melalui ibu pejabat atau mana-mana pejabat cawangan TERAJU di Wilayah Pembangunan Ekonomi di seluruh negara.

RM 1.76 bil
Dana Mudahcara diluluskan kepada 474 syarikat melalui 550 projek Bumiputera
49,568
peluang pekerjaan diwujudkan dari pelaburan syarikat Bumiputera

* Pencapaian sehingga Ogos 2019

2016 Hakcipta Terpelihara. Unit Peneraju Agenda Bumiputera.

Nama Penuh

Alamat Emel

Tajuk

Pilih Program (jika ada)

Telefon

Mesej

Bantuan / Help

Pilih Bahasa / Select Language

Malaysia  United-kingdom-flag

 

Tukar warna teks

 

 

Untuk membesarkan tulisan tekan butang:

Untuk mengecilkan tulisan tekan butang

Untuk mencetak laman web, tekan butang

*